För medlemmar

Under flikarna i undermenyn finns information gällande:

  • Renovering av lägenhet
  • Bredbandsanslutning
  • Parkering och garage
  • Miljöhus
  • Blanketter
  • Länkar


Har du sålt din lägenhet under det senaste året men inte fått kontrolluppgiften?

Kontakta då vår ekonomiskaförvaltare Simpleko. Kontaktuppgifter finns under "Hit ringer du".
Som medlem i BRF L21 kan du logga in på vår kundportal hos Simpleko; Kundportal (simpleko.se)

Där hittar du vårt välkomstbrev, dina avier och en hel del annat.