Mäklarinformation


Brf L21


Brf L21 är belägen i Ekholmen i Linköping och består av 456 lägenheter som alla upplåtes med bostadsrätt.


Föreningens juridiska namn
Bostadsrättsföreningen L 21 Ekholmen Linköping


Föreningens adress
Brf L21
Ekholmsvägen 50C
589 25 Linköping


Hemsida
http://www.brfl21ekholmen.se/ 


Kontakt

Vänligen använd i första hand e-post: styrelsen@brfl21ekholmen.se
För brådskande ärenden, se kontaktuppgifter på sidan Styrelse.


Organisationsform
Ekonomisk Förening. Föreningen är klassad som äkta.


Organisationsnummer

722000-3102


Fastighetsbeteckning

Brf L21 Ekholmen består av 4 st fastigheter enligt nedanstående.

Risskörden 1 (Ekholmsvägen 64-78), Risskörden 3 (34-46), Risskörden 4 (50-62), Risskörden 5 (80-92) Linköpings kommun


Till varje lägenhet finns 2 st lägenhetsnuummer; det 3-siffriga är löpnummer inom föreningen, det 4-siffriga är skatteverkets identitet. (Dessa siffror står på lägenhetsdörren längst upp till vänster).


Föreningen äger markenEkonomi


Avgiftshöjning

Styrelsen beslutat att höja avgifterna med index årsvis 1:e jan med start mars 2022.


Bostadsrättsförsäkring

Bostadsrättshavare i föreningen behöver teckna en hemförsäkring.

Föreningen står för bostadsrättstillägget.


Månadsavgiften
I månadsavgiften ingår vatten, värme, el, Internet (from 1/4 -23), sophantering och fastighetsskötsel.


Skulder

Kontrollera att överlåtande medlem är skuldfri, annars "ärver" ny medlem dessa vid överlåtelse!


Årsredovisning
Årsredovisning finns för nedladdning under Årsredovisningar.Gemensamma utrymmen


Cykelrum
Föreningen har nio cykelförråd fördelat inom fyra fastigheter. Det finns även ett antal cykelställ på innergårdarna.


Parkering
Det finns 316 bilplatser för utomhusparkering, varav är 30 besöksplatser. 30 st har laddmöjlighet för elfordon (max 3,7kw).

Månadsavgiften för parkering är 150 kr (år 2022), för laddplats tillkommer fn 400:- extra (se nedan).

Maximalt 2 st bilplatser per lägenhet; antingen 2 st parkeringsplatser eller 1 parkeringsplats och 1 garageplats (laddplats räknas här som vanligt parkeringsplats).


Uppsägningstiden är 1 månad och det går ej att överlåta hyrd garageplats vid t.ex. lägenhetsförsäljning. Endast medlemmar i föreningen kan stå i kö för att hyra plats. Kontakta vår ekonomiska förvaltare Simpleko för aktuell köplats.


Garage
Det finns 274 bilplatser.

Månadsavgiften för garageplats är 350 kr (år 2022).

Maximalt en garageplats per boende är tillåtet (dvs. max en parkeringsplats och en garageplats per lägenhet).


Uppsägningstiden är 1 månad och det går ej att överlåta hyrd garageplats vid t.ex. lägenhetsförsäljning. Endast medlemmar i föreningen kan stå i kö för att hyra plats. Kontakta vår ekonomiska förvaltare Simpleko för aktuell köplats.


Garagenycklar omfattas av vårt iLOQ-system, innebär att ny medlem som övertar en lägenhet måste uppdatera samtliga till lägenheten hörande iLOQ-nycklar (minst 3 st)!  Underlåtelse till detta kommer att beivras!
Styrelsen ombesörjer så att rätt medlem får tillträde till garage.


Laddplatser
Det finns idag 30st laddstationer à 3.7 kW för medlemmar med parkeringplats utomhus, samt 4st för besökare à 11kw (3x16A). Medlemsplats kostar fn 550:-/mån.
Medlem kan hyra laddplats för besökare à 100kr/dygn vid
besöksparkeringen vid Miljöhus 1, obegränsad laddning.


Gemensamhetslokal
Ja, föreningslokalen Ekholmsvägen 50C. 


Gård
På innergården finns bänkar och bord för samvaro samt lekyta och cykelställ.


Hyresförråd

Varje lägenhet har 1 förråd i trapphuset samt 1 förråd i närliggande källare, samma nummer som det 3-siffriga lägenhetsnummret.

Föreningen har extraförråd för uthyrning till medlemmar i föreningen.
Nya medlemmar ansöker hos Simpleko om köplats, köplatsen följer inte med vid överlåtelse.


Lekplats
Det finns fem lekplatser för varierande åldrar där samtliga har renoverats mellan 2015-2021.


Rullstols- och barnvagnsrum
Det finns ett förråd i varje trapphus avsett för förvaring av rullstolar och barnvagnar

(gäller ej trappuppgång på Ekholmsvägen 38C, 40C, 56C, 58C, 64A, 70A, 72A, 78C, 86C, 92C som istället har ett låst teknikrum).


Tvättstuga
Det finns 10 stycken tvättstugor i källaren på följande adresser: Ekholmsvägen 38, 40, 56, 58, 64, 70, 72, 78, 86, 82.


Återvinningsrum/Soprum
Föreningen har tre miljöhus avsett för hushållsopor och källsortering.

Kärl finns bland annat för ljuskällor,mindre elektronikavfall, tomglas, plast, wellpapp, metallförpackningar, batterier (dock ej bil eller mc batterier).Husen


Adresser i föreningen
Ekholmsvägen 34A - 92C (jämna nummer), 589 25 Linköping.


Antal våningsplan
10 hus med tre våningar med källare.

10 hus med tre våningar utan källare.

9 hus med två våningar utan källare.


Antal hus/ portar
29/ 84


Byggår
1972-1975


Energiförbrukning
Se respektive energideklaration för respektive hus.


Föreningslokal
En trea på 50C nyttjas idag som möteslokal av föreningens styrelse men kan även hyras av medlemmar.


Lägenheter
456 st, i storlekarna 1-3 RoK fördelade på; 30 st 1:or, 120 st 2:or, 174 st 3:or och 132 st 4:or.


Lägenhetsnummer
Varje lägenhet har två olika lägenhetsnummer - ett unikt föreningsnummer (tre siffror) samt ett nummer enligt Skatteverkets numrering.


Uppvärmning
Husets uppvärmning sker med fjärrvärme och ingår i månadsavgiften.


Ventilation
Mekanisk central frånluft.Lägenheterna


Brandvarnare
Varje lägenhet ska vara utrustad med en eller två brandvarnare (beroende på storlek). Det är den enskilde medlemmens ansvar att vid behov ansvara för underhåll och återanskaffning. Brandvarnare kan kvitteras ut kostnadsfritt av styrelsen men den enskilde medlemmen ansvarar för montering.


Bredband
Kollektivavtal Bahnhof, 1 Gbps samt WiFi6-router till varje lägenhet. (Not: From 1/4 2023)


Balkonger och inglasning
Samtliga lägenheter har balkong eller uteplats. Generellt bygglov finns för inglasning av balkong elller byggnation av spaljé/ staket vid uteplats. Mer information om bygglov finns under fliken "För Medlemmar" "Renovering av lägenhet/ uteplats".


Trädgårdstäppor / Uteplats bv. 3-våningshusen

Att tänka på vid överlåtelse är att ny medlem som vill överta, eller anlägga ny, uteplats måste teckna nytt skötselavtal med föreningen.


Kabel-TV
Föreningen har digital TV (ej HD) från Tele 2, basutbudet ingår i månadsavgiften.
Gruppavtal paket Tv Flexibel finns för den som önskar större utbud.


IP-TV

I och med att varje lägenhet har Internet-anslutning så finns möjlighet att ska IP-TV. Kontakta aktuell leverantär för mer information.


El och vatten
Föreningen har ett flertal gemensamma el- och vattenabonnemang som ingår i månadsavgiften. Medlemsskap och överlåtelse


Ansökan om ut- och inträde
Skickas till föreningens ekonomiska förvaltare Simpleko, Box 307, 751 05 Uppsala.


Skötselavtal för marklägenheter med uteplats.

Tänk på att den nuvarande bostadsrättshavaren har ett avtal med föreningen om nyttjande av marken. Detta skötselavtal måste flyttas till köparen annars upphör rätten att ha en uteplats och marken måste därmed återställas av säljaren innan avflytt. Kontakta styrelsen för en kopia av det senaste skötselavtalet. 


Mäklarbild

Kontakta föreningens ekonomiskaförvaltare Simpleko, brf@simpleko.se.


Beslut om medlemsskap och handläggningstid
Tas vid styrelsemöte som vanligtvis sker en gång per månad. Efter att styrelsen mottagit ansökan tar det mellan två till fyra veckor att få medlemsskapet beviljat. Datum för styrelsemöten finns längst ner på sidan Styrelse | Brf L 21 Ekholmen.


Blanketter för ansökan om medlemsskap
Tillhandahålls ej av föreningen.


Delat ägarskap
Det är tillåtet med släkt-/föräldra- och barnägande i föreningen. Inget särskilt krav finns på andelsstorlek.


Juridisk person
Accepteras ej


Kreditupplysning
Föreningen gör alltid en kreditupplysning på blivande medlemmar.


Pantsättningsavgift
Föreningen tar ut pantsättningsavgift. Avgiften är 1% av gällande prisbasbelopp (48 300 kr år 2022), dvs 483 kr.


Överlåtelseavgift
Föreningen tar ut överlåtelseavgift på 2,5% av gällande prisbasbelopp (48 300 kr år 2022), dvs 1 208 kr, som betalas av säljaren.


Grundavgift samt TV, telefoni och bredband
Det är säljarens ansvar att månadsavgiften samt avgiften för TV, telefoni och bredband är betalad för innevarande månad. Det är upp till säljare och köpare att reglera detta utifrån tillträdesdatum.


Skötselavtal trädgårdstäppa

Vid överlåtelse av bostadsrätt på markplan överlåts även signerat skötselavtal för trädgårdstäppa om sådant finns. Finns ej signerat skötselavtal och ny tillträdande önskar nyttja trädgårdstäppan måste skötselavtal signerasVänligen observera

Brf L21 reserverar sig för eventuella felaktigheter i informationen ovan. Om du som mäklare, säljare eller köpare lägger stor vikt vid särskilda detaljer är det ditt eget ansvar att få informationen verifierad av respektive part.


.