Styrelse


 

Styrelsemötena hålls i föreningslokalen på Ekholmsvägen 50C,

med start klockan 17.30.Måndag den 11/1, 15/2, 15/3, 12/4, 10/5, 7/6, 16/8, 13/9, 11/10, 8/11 & 6/12.