Informationsblad

Utgivning infoblad 2023


Under 2023 har det planerats att  ge ut tre informationsblad.


Infoblad 1: 

Inskick av info senast 25 januari

Utdelning i januari/februari


Infoblad 2:

Inskick av info senast 24 maj.

Utdelning i maj/juni


Infoblad 3:

Inskick av info senast 25 oktober.

Utdelning i oktober/november