Försäkring

Hemförsäkring är en försäkring vi alla ska ha till vårt hem.

Den försäkringen tecknar och betalar medlemarna var och en för sig i det försäkringsbolag man själv väljer.

Denna försäkring reglerar lösöre i bostadsrätten t.ex. möbler, kläder.  Merkostnad om man är vållande till en skada.

Glöm ej skaffa en hemförsäkring om du inte har.Bostadsrättstillägg

Är en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen som man ska ha när man har en bostadsrätt.

Den tilläggsförsäkringen har BRF L21 Ekholmen tecknat och betalar till sina medlemmar hos IF.

Som bostadsrättsinnehavare ansvarar du själv för den fasta inredningen i din bostad.

Denna försäkring ersätter skador på fast inredning som du ansvarar för enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen.

Det kan exempelvis vara vitvaror, badkar eller golv.


 


Fastighetsförsäkringen

Denna försäkring täcker skador som rör fastigheterna inom BRF L21 Ekholmen.  Egendomsskydd, vid t.ex. brand- och vattenskador.

 

Ohyra och skadedjur ingår också i fastighetsförsäkringen.

OBS! Det är viktigt att man anmäler en skada som rör fastigheten.


 

Anmälan görs till föreningen och föreningens försäkringsbolag som är IF.

Vid anmälan till IF uppger ni försäkringsnummer SP3769358.1.4.

.