Blanketter

Anmälan till Autogiro

För dig som vill betala via Autogiro finns denna blankett att ladda hem.

Blanketten skickas efter att du har fyllt i och undertecknat. Till adress i blanketten


Ladda ner blanketten för autogiroAnsökan om medlemskap (t.ex vid privata överlåtelser utan mäklare)

Till varje medlemskapsansökan ska en blankett fyllas i och skrivas under av den sökande. Detta gäller även vid privata överlåtetser, gåvor eller arv. Fyll i blankett nedan och bifoga med ett överlåtelseavtal eller likvärdigt dokument som styrker ägandet av lägenheten. Ansökan skickas sedan till vår ekonomiska förvaltare. Kontaktinformation finns under "Hit ringer du".


Ladda ner blanketten för medlemskapsansökanAnsökan om tillstånd för andrahandsuthyrning

För dig som skall hyra ut din bostadsrätt i andrahand finns denna blankett att

ladda hem för utskrift.

Blanketten Skall läggas i Samlinglokalensbrevinkast Ekholmsvägen 50C


Kostnad: 1500kr som läggs på nästa avi från Simpleko.


Ladda ner blanketten för andrahandsuthyrningInglasning av din balkong

För dig som vill ansöka om inglasning av balkong finns denna blankett.


Ladda ner blanketten för inglasning av balkongRenovering av badrum

Läs denna viktiga information om vad

Föreningen Bostadsrättsföreningen L 21 Ekholmen Linköping med org. nr. 722000-3102 och samhället

ställer för krav på tätskikt vid ombyggnad av våtrum, byte av golvbrunn

samt VVS-installationer inom lägenhet


Klicka på denna länk för information gällande renivering av badrum