Renovering av lägenhet/ uteplats eller balkong

Byggnation av spalje och trappa, trädgårdstäppa

Bygglovskontoret i Linköping kräver att alla nya uteplatser (3-våningshusen) byggs enhetligt för att främja området arkitetur. På sikt kommer detta även att påverka när befintliga trädgårdstäpporna vid 2-våningshusen när dessa är i behov av renovering, de ska då också byggas om enligt samma bygglovsritning. 

 

Bygglovsritningen hittar ni här.

Situationsplan hittar ni här.


Inglasning av din balkong

För dig som vill ansöka om inglasning av balkong finns denna blankett.


Ladda ner blanketten för inglasning av balkongRenovering av badrum

Läs denna viktiga information om vad

Föreningen Bostadsrättsföreningen L 21 Ekholmen Linköping med org. nr. 722000-3102 och samhället

ställer för krav på tätskikt vid ombyggnad av våtrum, byte av golvbrunn

samt VVS-installationer inom lägenhet


Klicka på denna länk för information gällande renovering av badrum