Information angående Uteplatser, Balkonger, Renovering av lägenhet

Information avseende Byggnation av spalje och trappa, Avtal trädgårdstäppa

Bygglovskontoret i Linköping kräver att alla nya uteplatser (3-våningshusen) byggs enhetligt för att främja området arkitetur. På sikt kommer detta även att påverka när befintliga trädgårdstäpporna vid 2-våningshusen när dessa är i behov av renovering, de ska då också byggas om enligt samma bygglovsritning. 

 

 • Bygglovsritningen hittar ni här.
  • Byggbeskrivning Trädgårdstäppor hittar ni här.
   ”Denna byggbeskrivning ar framtagen i syfte att agera som en guide vid byggnation av trappa, spalje och staket for föreningens trädgårdstäppor. Samtliga täppor ska följa utseende och utförande enligt denna byggbeskrivning.”
 • Situationsplan hittar ni här.
 • Information om terrassdörrar och trädgårdstäppor hittar ni här.
 • Skötselavtal Trädgårdstäppa hittar här.
  OBS! Behöver undertecknas av medlem och styrelseledamot innan giltig!
 • Ansvarsfråga terassdörr OM markyta lägre än 40 cm, dokument gällande detta här.


Renovering av kökInglasning av din balkong

För dig som vill ansöka om inglasning av balkong finns denna blankett.
Renovering av badrum

Läs denna viktiga information om vad Bostadsrättsföreningen L 21 Ekholmen Linköping med org. nr. 722000-3102 och samhället ställer för krav på tätskikt vid ombyggnad av våtrum, byte av golvbrunn samt VVS-installationer inom lägenhet.