Aktuellt i Brf L 21


2024-02-22 Passersystem Brf L21, Cykelbodar och Miljörum
I samband med byte till nya taggar/nycklar kommer vi att gradvis ändra tillträde till våra Cykelbodar och Miljörum så att dessa ENDAST kan nås med hjälp av tagg, dvs den tagg som finns i den smarta nyckeln.
Anledning till detta är dels att stölder fortfarande förekommer i Cykelbodarna, dels den nedskräpning som förekommer i våra Miljörum. Med ett passersystem har vi betydligt enklare att kontrrollera att det är rätt individer som har tillträde!


För den som ej provat passersystemet så gäller det att hålla upp nyckeln mot läsaren bredvid dörren för att öppna densamma.


2024-02-19 Byte Pulse -> iLOQ samt Bahnhof

Under v8 kommer Certego att byta våra gamla, dåligt fungerande, lås från Assa Pulse till ett system från  iLOQ. Detta kommer att ske under ett par dagar vilket medför att man behöver ha 2 st nycklar (iLOQ samt Pulse) tillgängliga under denna övergångsperiod. För att familjen enklare ska ha koll på vilken nyckel som är vems är dessa 3 iLOQ-nycklar gjorde med 3 olika färger, funktionen är dock identisk oberoende på färgen!

Bahnhof kommer att utföra underhållasrbeten på vår Internetuppkoppling på morgonen 00-06 den 19/2.
Driftsstörningar kan uppstå under denna period.


2024-02-01 Energibesparing & låsbyten

Energi: Under februari kommer vi att utföra energibesparande åtgärder i våra trapphus. Eftersom fjärrvärmen är föreningens i särklass största utgift är det här vi kommer att koncentrera våra energibesparande åtgärder.

Exempel:

  • En pilotstudie som vi gör är den förändringen på frånluftsventilationen som införts på hus 82 i form av ett FX-aggregat, dvs vi återvinner värme i frånluften som tillförs värmesystemet. Återkommer hur detta faller ut.
  • En annan sak vi kommer att åtgärda är termostaterna i trapphusen, på många ställen står dom på max vilket inte är så plånboksvänligt. Här kommer vi att ta bort möjligheten att reglera dessa nu under februari, det är vår nya partner MJB som kommer att utföra dessa arbeten.


Byte Pulse låssystem: Vi kommer under februari att ersättta dagens Assa Abloy Pulse med iLOQ, detta är ett annat beprövat system med samma funktionalitet som Pulse, men med en annan fysisk utformning av nyckel och lås. Se detta dokument som kommer med i samband med nyckelutdelningen, iLOQ nyckelutdelning.
Här är en annan länk till vårt kommande iLOQ-system:
https://www.iloq.com/sv/iloq-s5-digitalt-lassystem/

Gällande iLOQ så har vi även beställt byte av låsen till våra garage, en anledning är de problem vi får när en avflyttande medlem inte har lämnat tillbaks garagenycklarna. Hittar vi inga kontaktuppgifter återstår inget annat än att byta lås, ställer till det både för föreningen och inte minst den medlem som kanske sagt upp sin P-plats när hen har fått en garageplats istället.


2024-01-08 Julgranar upphämtning

Tekniska Verken kommer som vanligt att hämta julgranar i föreningen, dock blir det endast 2 st uppsamlingsplatser i år, vid Miljörum 1 & 2! Dessa är uppmärkta vid respektive miljörum. (OBS! INGEN hämtning vid Miljörum 3!)

Man påbörjar insamlingen 23 januari, vi vet dock EJ när dom kommer till vår förening.


2024-01-01 Ny process för garagenycklar

Då vi sagt upp vårt avtal med Riksbyggen innebär det även att vi slutar med hantering av garagenycklar via Riksbyggen. Vi planerar att ersätta dagens garagelås med kommande iLOQ-system, vilket i sig medför att styrelsen kommer att programmera dina lägenhetsnycklar till passande garage.
Dock, under en interimsperiod kommer styrelsen fysisk att hantera dagens garagenycklar, det är framför allt Lars Rosell i styrelsen som hanterar detta. Dvs, du hämtar och lämnar garagenycklar till Lasse.


2023-12-31 Hit ringer du

Nytt avtal gällande felahjälpande, vi har ny entreprenör MJB Bygg & Fastighetsservice.
Se "Hit ringer du" för mer information angående tider, kontoaktuppgifter etc.


2023-10-17 Infobladet

Tredje infoblad för i år finns upplagt under informationsblad eller klicka här för att läsa informationsbladet.


2023-06-17 Infobladet

Andra infoblad för i år finns upplagt under informationsblad eller klicka här för att läsa informationsbladet.


2023-05-31 Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt skiljer sig en del från alla andra former av boende. Särskilt
om man flyttar från en hyresrättslägenhet eller en enskild villa finns det en hel
del att uppmärksamma. Skriften har sammanställts av Bostadsrätterna som är Sveriges största
intresseorganisation för bostadsrättsföreningar och där också din förening
troligen är medlem. Här kan du läsa dokumentet https://brfl21ekholmen.se/F%C3%B6r%20medlemmar/att-bo-i-bostadsr-tt-1.html


2023-05-01 Ny statistik solceller

Om du tycker att våren har varit mörkare än normalt så stämmer det rätt bra med hur statistiken för mars och april ser ut jämfört med förra året! Vi är tyvärr fortfarande i avsaknad av hus 82, men till stor del beror det förmodligen på att det inte har varit lika soligt detta år som förra året.


2023-03-27 Installationshjälp Bahnhof router
Då de som ska hjälpa till med teknisk installation av Bahnhof Internet/Router behöver ha fullt fungerade Internet kommer denna hjälp att ske under torsdag 30/3. Mer information kommer att delas ut till berörda medlemmar.


2023-03-21 Målning garagelängor

Vi kommer under veckan att påbörja arbetet med att tvätta och måla våra garagelängor, entreprenör är Lidmans Måleri.


2023-03-20 Hus 82 hantverkare startar 06:30

Nu börjar jobbet med att påbörja själva renoveringen av hus 82, för att inte tappa tempo här kommer hantverkare att börja arbetsdagen 06:30.


2023-03-01 Uppdaterad information Bredband, TV och IP-telefoni

Eftersom vi har nytt upplägg gällande bredband så har denna flik under "För Medlemmar" nu uppdateratas med aktuell information.


2023-02-24  Vem svarar för tillsyn, skötsel och underhåll

Vem svarar för tillsyn, skötsel och underhåll är uppdaterad under föreningen -> stadgar-regler eller klicka här för att läsa stadgar-regler.


2023-02-24 Infobladet

Första infoblad för i år finns upplagt under informationsblad eller klicka här för att läsa informationsbladet.


2023-02-02 Nytt datum för kollektivanslutningen, tisdag 28/3

Bahnhof kommer att genomföra övergången 28/3 istället, en stor anledning är att deras support finns tillgänglig nästan hela veckan om det uppstår några frågor.


2023-02-01 Kollektivanslutning bredband

Efter bifall gällande propositionen om kollektivanslutning bredband har styrelsen nu klubbat att föreningen kommer att införa detta till 30/3! Ny leverantör kommer att bli Bahnhof, erbjudandet omfattar en hastighet om 1 Gbps samt en ny WiFi6-router till varje lägenhet.
Styrelsen kommer i dagarna att dela ut ett första informationsbrev angående detta, där vi framför allt är intresserade av att få reda på om vi har medlemmar som önskar få teknisk hjälp i samband med övergången.

Övergången innebär också att varje medlem måste säga upp eventuellt eget bredbandsabonnemang!

OBS att föreningens TV-utbud och avtal med Tele2 EJ påverkas av detta!