Aktuellt i Brf L 212024-06-01 Robotgräsklippare, namnsättning

Som de flesta torde ha märkt så är vår armada av robotklippare nu i full produktion. Den observante kan ha noterat att vi har en ytterst krass namnsättning av våra klippare, så härmed inbjuds våra medlemmar att komma med namnförslag på vad dessa ska ha för bättre namn. Skicka in namnförslag till yttre@brfl21ekholme.se, ange vilket nr som ska ha ett bättre namn.


För information, tills vidare undviker vi att köra våra klippare under eftermiddag/kväll, detta för att mindre störa uteaktiviteter o.dyl.


2024-05-08 Infobladet

Första infoblad för i år finns upplagt under informationsblad eller klicka här för att läsa informationsbladet.2024-04-29 Robotgräsklippare

Vår entreprenör Beviks Skog & Trädgård kommer under följande veckor att installera ett

antal robotgräsklippare i vårt område, arbetet börjar med att man kommer att lägga ner
spårkabel i aktuella områden. Dvs, ser ni någon som är ute och fräser spår i gräsmattor
så är det förberedelser för kommande gräsklippare.2024-04-22 Vårstädning
Styrelsen har åter ställt ut 2 st containers där medlemmar kan slänga grovsopor, dels vid gaveln hus 36, dels vid gavel hus 78.
Dessa containers kommer att var a på plats tom 2024-05-10.2024-04-20 Pingisbord

Styrelsen har fått några förfrågningar angående fler aktiviteter, t.ex utomhus pingisbord.
Numera har vi ett stående på hockeyplan, bredvid Miljörum 2.
(Vid Miljörum 1 har vi en renoverad bollplan.)2024-04-02 April-snö!

OBS! SMHI varnar för kyla och snö v14 (1-7 april)!

​Som du kanske sett så finns varningar kommande vecka 14 gällande kyla och eventuell nederbörd i form av snö! Detta i kombination med att vi har forslat bort vinterns grus innebär att FÖRSIKTIGHET rekommenderas starkt nu under veckan, och då framför allt under morgontimmarna!

2024-04-01 Yttre Skötsel

Från  och med april kommer entreprenaden "Yttre Skötsel" att hanteras av nedan nämnda MJB Bygg & Fastighetsservice, innebär alltså att MJB övertar ansvaret från tidigare entreprenör Green Landscaping. I samband med denna övergång kommer föreningen att rationalisera gräsklippningen så långt som möjligt, detta i form av robotklippare. Vi gjorde en pilot förra året som utföll mycket väl, så i år tar vi steget fullt ut.


2024-03-18 Byte nyckelsystem Garage

Måndag 18/3 börjar Certego att byta våra garagelås till motsvarande iLOQ-system. För dig med garage kommer detta att innebära att dina nyss utdelade iLOQ-nycklar kommer att programmeras för att öppna ditt garage! Förutom att minska ner på antal nycklar i omlopp så kommer detta att underlätta rent generellt vid garagebyten framöver, blir dessutom smidigare för medlemmar med garage.


Bytet till iLOQ vid garagen innebär också att de lägenheter som hyr ett garage måste uppdatera sina nycklar vid läsaren vid Ekholmsvägen 50 B. Man håller upp nyckeln mot läsaren till dess att man får respons i form av ett (tyvärr) rött blink från terminalen, detta innebär att nyckeln är uppdaterad.


En konsekvens blir att du behöver lämna in dina gamla garagenycklar till styrelsen när du ser att allt fungerar, nycklarna lämnas lämpligen via Vita Postlådorna (eller direkt till styrelsens brevlåda vid 50 C).


Skulle det bli några problem så hör av dig i första hand till Lars Rosell i styrelsen.


2024-02-22 Passersystem Brf L21, Cykelbodar och Miljörum
I samband med byte till nya taggar/nycklar kommer vi att gradvis ändra tillträde till våra Cykelbodar och Miljörum så att dessa ENDAST kan nås med hjälp av tagg, dvs den tagg som finns i den smarta nyckeln.
Anledning till detta är dels att stölder fortfarande förekommer i Cykelbodarna, dels den nedskräpning som förekommer i våra Miljörum. Med ett passersystem har vi betydligt enklare att kontrrollera att det är rätt individer som har tillträde!


För den som ej provat passersystemet så gäller det att hålla upp nyckeln mot läsaren bredvid dörren för att öppna densamma.


2024-02-19 Byte Pulse -> iLOQ samt Bahnhof

Under v8 kommer Certego att byta våra gamla, dåligt fungerande, lås från Assa Pulse till ett system från  iLOQ. Detta kommer att ske under ett par dagar vilket medför att man behöver ha 2 st nycklar (iLOQ samt Pulse) tillgängliga under denna övergångsperiod. För att familjen enklare ska ha koll på vilken nyckel som är vems är dessa 3 iLOQ-nycklar gjorde med 3 olika färger, funktionen är dock identisk oberoende på färgen!

Bahnhof kommer att utföra underhållasrbeten på vår Internetuppkoppling på morgonen 00-06 den 19/2.
Driftsstörningar kan uppstå under denna period.


2024-02-01 Energibesparing & låsbyten

Energi: Under februari kommer vi att utföra energibesparande åtgärder i våra trapphus. Eftersom fjärrvärmen är föreningens i särklass största utgift är det här vi kommer att koncentrera våra energibesparande åtgärder.

Exempel:

 • En pilotstudie som vi gör är den förändringen på frånluftsventilationen som införts på hus 82 i form av ett FX-aggregat, dvs vi återvinner värme i frånluften som tillförs värmesystemet. Återkommer hur detta faller ut.
 • En annan sak vi kommer att åtgärda är termostaterna i trapphusen, på många ställen står dom på max vilket inte är så plånboksvänligt. Här kommer vi att ta bort möjligheten att reglera dessa nu under februari, det är vår nya partner MJB som kommer att utföra dessa arbeten.


Byte Pulse låssystem: Vi kommer under februari att ersättta dagens Assa Abloy Pulse med iLOQ, detta är ett annat beprövat system med samma funktionalitet som Pulse, men med en annan fysisk utformning av nyckel och lås. Se detta dokument som kommer med i samband med nyckelutdelningen, iLOQ nyckelutdelning.
Här är en annan länk till vårt kommande iLOQ-system:
https://www.iloq.com/sv/iloq-s5-digitalt-lassystem/

Gällande iLOQ så har vi även beställt byte av låsen till våra garage, en anledning är de problem vi får när en avflyttande medlem inte har lämnat tillbaks garagenycklarna. Hittar vi inga kontaktuppgifter återstår inget annat än att byta lås, ställer till det både för föreningen och inte minst den medlem som kanske sagt upp sin P-plats när hen har fått en garageplats istället.


2024-01-08 Julgranar upphämtning

Tekniska Verken kommer som vanligt att hämta julgranar i föreningen, dock blir det endast 2 st uppsamlingsplatser i år, vid Miljörum 1 & 2! Dessa är uppmärkta vid respektive miljörum. (OBS! INGEN hämtning vid Miljörum 3!)

Man påbörjar insamlingen 23 januari, vi vet dock EJ när dom kommer till vår förening.


2024-01-01 Ny process för garagenycklar

Då vi sagt upp vårt avtal med Riksbyggen innebär det även att vi slutar med hantering av garagenycklar via Riksbyggen. Vi planerar att ersätta dagens garagelås med kommande iLOQ-system, vilket i sig medför att styrelsen kommer att programmera dina lägenhetsnycklar till passande garage.
Dock, under en interimsperiod kommer styrelsen fysisk att hantera dagens garagenycklar, det är framför allt Lars Rosell i styrelsen som hanterar detta. Dvs, du hämtar och lämnar garagenycklar till Lasse.


2023-12-31 Hit ringer du

Nytt avtal gällande felahjälpande, vi har ny entreprenör MJB Bygg & Fastighetsservice.
Se "Hit ringer du" för mer information angående tider, kontoaktuppgifter etc.


2023-10-17 Infobladet

Tredje infoblad för i år finns upplagt under informationsblad eller klicka här för att läsa informationsbladet.


2023-06-17 Infobladet

Andra infoblad för i år finns upplagt under informationsblad eller klicka här för att läsa informationsbladet.


2023-05-31 Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt skiljer sig en del från alla andra former av boende. Särskilt
om man flyttar från en hyresrättslägenhet eller en enskild villa finns det en hel
del att uppmärksamma. Skriften har sammanställts av Bostadsrätterna som är Sveriges största
intresseorganisation för bostadsrättsföreningar och där också din förening
troligen är medlem. Här kan du läsa dokumentet https://brfl21ekholmen.se/F%C3%B6r%20medlemmar/att-bo-i-bostadsr-tt-1.html
Med grovsopor räknas t.ex:

 • Porslin och keramik
 • Kläder och tyger
 • Möbler och madrasser
 • Kuddar och täcken
 • Möbler, leksaker och andra skrymmande saker av trä, metall eller plast
 • Trädgårdsavfall (kvistar, löv, gräs) från normal trädgårdsskötsel
 • Träavfall från hobbysnickeri etc.
 • Santitetsporslin, badkar, mm


Du får INTE slänga följande:

 • farligt avfall och elektronikavfall
 • vitvaror
 • byggnadsavfall
 • bildelar
 • stora, skrymmande mängder trädgårdsavfall
 • schaktmassor
 • impregnerat träavfall, t ex slipers (debiteras vid omhändertagande)


Dessa ska hantera via kommunens återvinningscentraler, exempelvis närbelägna Ullstämma!