Aktuellt i Brf L 21


2023-06-17 Infobladet

Andra infoblad för i år finns upplagt under informationsblad eller klicka här för att läsa informationsbladet.


2023-05-31 Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt skiljer sig en del från alla andra former av boende. Särskilt
om man flyttar från en hyresrättslägenhet eller en enskild villa finns det en hel
del att uppmärksamma. Skriften har sammanställts av Bostadsrätterna som är Sveriges största
intresseorganisation för bostadsrättsföreningar och där också din förening
troligen är medlem. Här kan du läsa dokumentet https://brfl21ekholmen.se/F%C3%B6r%20medlemmar/att-bo-i-bostadsr-tt-1.html


2023-05-01 Ny statistik solceller

Om du tycker att våren har varit mörkare än normalt så stämmer det rätt bra med hur statistiken för mars och april ser ut jämfört med förra året! Vi är tyvärr fortfarande i avsaknad av hus 82, men till stor del beror det förmodligen på att det inte har varit lika soligt detta år som förra året.


2023-03-27 Installationshjälp Bahnhof router
Då de som ska hjälpa till med teknisk installation av Bahnhof Internet/Router behöver ha fullt fungerade Internet kommer denna hjälp att ske under torsdag 30/3. Mer information kommer att delas ut till berörda medlemmar.


2023-03-21 Målning garagelängor

Vi kommer under veckan att påbörja arbetet med att tvätta och måla våra garagelängor, entreprenör är Lidmans Måleri.


2023-03-20 Hus 82 hantverkare startar 06:30

Nu börjar jobbet med att påbörja själva renoveringen av hus 82, för att inte tappa tempo här kommer hantverkare att börja arbetsdagen 06:30.


2023-03-01 Uppdaterad information Bredband, TV och IP-telefoni

Eftersom vi har nytt upplägg gällande bredband så har denna flik under "För Medlemmar" nu uppdateratas med aktuell information.


2023-02-24  Vem svarar för tillsyn, skötsel och underhåll

Vem svarar för tillsyn, skötsel och underhåll är uppdaterad under föreningen -> stadgar-regler eller klicka här för att läsa stadgar-regler.


2023-02-24 Infobladet

Första infoblad för i år finns upplagt under informationsblad eller klicka här för att läsa informationsbladet.


2023-02-02 Nytt datum för kollektivanslutningen, tisdag 28/3

Bahnhof kommer att genomföra övergången 28/3 istället, en stor anledning är att deras support finns tillgänglig nästan hela veckan om det uppstår några frågor.


2023-02-01 Kollektivanslutning bredband

Efter bifall gällande propositionen om kollektivanslutning bredband har styrelsen nu klubbat att föreningen kommer att införa detta till 30/3! Ny leverantör kommer att bli Bahnhof, erbjudandet omfattar en hastighet om 1 Gbps samt en ny WiFi6-router till varje lägenhet.
Styrelsen kommer i dagarna att dela ut ett första informationsbrev angående detta, där vi framför allt är intresserade av att få reda på om vi har medlemmar som önskar få teknisk hjälp i samband med övergången.

Övergången innebär också att varje medlem måste säga upp eventuellt eget bredbandsabonnemang!

OBS att föreningens TV-utbud och avtal med Tele2 EJ påverkas av detta!


2023-01-16 Tekniska Verken: Gatubelysning

Från och med v3 kommer Tekniska Verken att fortsätta med grävarbeten i samband med den översyn av vår gatu- och P-platsbelysning i området. Detta arbete pågår så länge som frost/tjäle tillåter.

Se denna pdf där befintliga lampor är markerade med gul prick, nytillkommna med orange prick.


2023-01-10 Julgranar

Julgranar kan kastas vid miljöhus 1 och 2, på anvisad plats, tom den 22/1.


2022-11-30 Årsstämman

Snart är det dags för årets årsstämma (15/12) som i huvudsak är tänkt som tidigare, dvs postomröstning. 

Samtliga dokument kommer till ert postfack inom kort, men finns redan nu att läsa på Simpleko portal (under Dokument).


2022-11-27 Infobladet

Årets tredje infoblad finns upplagt under informationsblad eller klicka här för att läsa informationsbladet.


2022-11-26 Kommande arbeten inom föreningen, med start 28/11 (v48)

  • Gatubelysning: Från och med vecka 48 kommer Tekniska Verken att påbörja renoveringen av vår gatu- och P-platsbelysning i området. Detta kommer att innebära en hel del grävarbeten 07-16, fullt återställda blir dessa senare i vår. Hoppas ni har överseende med detta, vi kommer att få både fler och bättre belysning med LED-teknik när detta är klart, inte minst på våra parkeringsplaser.
    Se denna pdf där befintliga lampor är markerade med gul prick, nytillkommna med orange prick.
  • Entréförråden: Även här under v48 kommer Lidmans Måleri att påbörja arbetet med att fräscha upp våra gamla soprum som finns bredvid entréerna, dessa kommer att få samma standard som de vi renoverade i samband med installationen av utrustningen till solcellerna. Arbetet innebär att man lagar puts samt målar utrymmet i ljusa färger.
    Här ser vi gärna att ni som har utrustning i dessa förråd hjälper Lidmans när dom sätter upp lappar om målning, dvs att ni tillfälligt flyttar denna utrustning till annat förråd/plats.