Aktuellt i Brf L 21


2022-01-01  Securitas

Från årsskiftet är det Securitas som kommer att sköta vår P-övervakning, dessutom kommer man att göra rondering nattetid i vårt område. Detta är ett gemensamt avtal där vi är flera föreningar i Ekholmen som har gått samman, där en av fördelarna är att Securitas kommer att ha en bil stationerad i Ekholmen (snabbare utryckning om det händer något).
Mer information kommer i Infobladet #1 2022.


2021-12-23

Varje jul inträffar flera hundra bränder i våra bostäder. Alla är onödiga bränder och orsakas av slarv, glömska och okunskap. Lyckligtvis upptäcks merparten av bränderna i tid genom bostadens brandvarnare och ett snabbt och riktigt ingripande av de boende släcker branden. Men var fjärde brand blir så allvarlig att räddningstjänsten larmas. Vi erbjuder en kunskapsfilm på cirka 10 minuter som ger kunskap och goda råd till era boende om ett bättre brandskydd i bostaden och hur man skall agera vid en brand.


Filmen innehåller bl.a:

  • Glöm inte släcka ljusen
  • Det brinner i din lägenhet - hur agerar du?
  • Vad gör du om det brinner på spisen?
  • Handbrandsläckare
  • Brandfilt
  • Test av brandvarnare


2021-11-02

Här finns handlingarna inför årsstämman 2021-11-18;

Kallelse

Bilaga 1 Röstningsformulär

Bilaga 2, 3 och 4 Årsredovisning 2021 inkl. revisonsberättelse