Aktuellt i Brf L 21


2023-02-02 Nytt datum för kollektivanslutningen, tisdag 28/3

Bahnhof kommer att genomföra övergången 28/3 istället, en stor anledning är att deras support finns tillgänglig nästan hela veckan om det uppstår några frågor.


2023-02-01 Kollektivanslutning bredband

Efter bifall gällande propositionen om kollektivanslutning bredband har styrelsen nu klubbat att föreningen kommer att införa detta till 30/3! Ny leverantör kommer att bli Bahnhof, erbjudandet omfattar en hastighet om 1 Gbps samt en ny WiFi6-router till varje lägenhet.
Styrelsen kommer i dagarna att dela ut ett första informationsbrev angående detta, där vi framför allt är intresserade av att få reda på om vi har medlemmar som önskar få teknisk hjälp i samband med övergången.

Övergången innebär också att varje medlem måste säga upp eventuellt eget bredbandsabonnemang!

OBS att föreningens TV-utbud och avtal med Tele2 EJ påverkas av detta!


2023-01-16 Tekniska Verken: Gatubelysning

Från och med v3 kommer Tekniska Verken att fortsätta med grävarbeten i samband med den översyn av vår gatu- och P-platsbelysning i området. Detta arbete pågår så länge som frost/tjäle tillåter.

Se denna pdf där befintliga lampor är markerade med gul prick, nytillkommna med orange prick.


2023-01-10 Julgranar

Julgranar kan kastas vid miljöhus 1 och 2, på anvisad plats, tom den 22/1.


2022-11-30 Årsstämman

Snart är det dags för årets årsstämma (15/12) som i huvudsak är tänkt som tidigare, dvs postomröstning. 

Samtliga dokument kommer till ert postfack inom kort, men finns redan nu att läsa på Simpleko portal (under Dokument).


2022-11-27 Infobladet

Årets tredje infoblad finns upplagt under informationsblad eller klicka här för att läsa informationsbladet.


2022-11-26 Kommande arbeten inom föreningen, med start 28/11 (v48)

  • Gatubelysning: Från och med vecka 48 kommer Tekniska Verken att påbörja renoveringen av vår gatu- och P-platsbelysning i området. Detta kommer att innebära en hel del grävarbeten 07-16, fullt återställda blir dessa senare i vår. Hoppas ni har överseende med detta, vi kommer att få både fler och bättre belysning med LED-teknik när detta är klart, inte minst på våra parkeringsplaser.
    Se denna pdf där befintliga lampor är markerade med gul prick, nytillkommna med orange prick.
  • Entréförråden: Även här under v48 kommer Lidmans Måleri att påbörja arbetet med att fräscha upp våra gamla soprum som finns bredvid entréerna, dessa kommer att få samma standard som de vi renoverade i samband med installationen av utrustningen till solcellerna. Arbetet innebär att man lagar puts samt målar utrymmet i ljusa färger.
    Här ser vi gärna att ni som har utrustning i dessa förråd hjälper Lidmans när dom sätter upp lappar om målning, dvs att ni tillfälligt flyttar denna utrustning till annat förråd/plats.


2022-11-15 Katalysatorstölder!

En medlem tog några katalysatortjuvar mer eller mindre på bar gärning när man upptäckte en upphittad bil på parkeringen! Så här kommer en uppmaning till ffa er med Toyota-modeller, inte minst Prius, att om ni även har ett garage - utnyttja detsamma!


2022-10-19 Att bo i Bostadsrätt, kurs från Bostadsrätterna

Att bo i bostadsrätt är en kortare kurs för alla boende som Bostadsrätterna genomför för sina medlemsföreningar, den ger ökade kunskaper om och förståelse för de regler som gäller för boendet i en bostadsrättsföreningföreningen.

Kursen hålls digitalt torsdagen den 27 oktober kl.18.00 till 20.00.

Alla utbildningar ingår i bostadsrättsföreningens medlemskap i Bostadsrätterna och kostar inget extra.
Brf L21 har medlemskap i Bostadsrätter så du som medlem i Brf L21 kan alltså utnyttja detta erbjudande!


2022-10-01 Tekniska Verken Gatubelysning

Nu när vi går mot mörkare tider kan det kanske vara intressant att känna till att L21 har ett nytt avtal med Tekniska Verken angående den gatu- och P-platsbelysning vi har i vårt område. Detta kommer att bla innebära att TV kommer att byta armaturerna på våra P-platser, samt lägga till några fler på idag dåligt upplysta platser. Vidare kommer TV att byta till en enheetlig armatur med LED-teknik på våra gång- och cykelvägar. (Det är Tekniska Verken som har nämnda belysning, alltså inget som föreningen hanterar!)
Är du nyfiken mer i detalj på vad som kommer att ske framöver, se denna pdf där befintliga lampor är markerade med gul prick, nytillkommna med orange prick. Parkeringen kommer att få "dubbla" armaturer som pekar mot respeketive garagelänga, vår förhoppning är at det kommer att bli klart bättre ljus här framöver!


2022-07-01 Taggsystem Miljörum

Som du kanske märkt har de inbyggda taggarna i våra nya Pulse-nycklar börjat fungera vid våra Miljörum, innebär att du bara behöver hålla upp nyckeln mot den "svarta dosan" som sitter bredvid dörren för att låsa upp densamma.
Får du "grön" signal innebär det att taggsystemet har känt igen nyckeln och låst låst upp dörren. Vi kommer att införa detta steg för steg framöver, med början vid våra gemensamma utrymmen.


Kommande installatiner blir förmodligen vid "utsatta" cykelbodar, här tar vi kanske bort möjligheten att komma in med nyckel så inpassering ENDAST kan ske med en identifierbar tagg (det senare så Polisen kan identifiera de som ev inte kan låta bli andras cyklar).