Aktuellt i Brf L 21


2022-05-14 Uppdaterade priser för spaljé och trapp

Åhlin och ekeroth har tagait fram prisförslg på spaljéer, trappa, montering. Uppgifter erhålles på efterfrågan, alternativt så hämta dessa från Simplekos portal.


2022-05-01 Vår- eller grovstädning

Under 2 veckor framöver kommer vi att ha 2 st cointainers i området där du som medlem kan slänga lite större skräp som ej får slängas i våra Miljörum. Dessa containers är avsedda för grov- eller vårstädning av förråd eller liknande, dvs EJ avsedda för miljöfarligt avfall typ färg, kemikalier, kyl-frys osv.
Placering: 1 container finns vid Cykelbod 3 vid gavel hus 36 C, 1 kommer att finnas vid gavel hus 78 C.


2022-04-01

Numera finns en sida som visar lite statistik gällande våra solceller, ligger som flik under "Hem"


2022-03-27 Uteplatser: Avtal och bygginstruktioner

Äntligen har vi nu både avtal och instruktioner runt våra nya uteplatser/trädgårdstäppor på plats, du finner dessa under fliken "För Medlemmar", under "Information angående Uteplatser, Balkonger, Renovering av lägenhet" .


2022-02-20 Laddplatser

Numera finns de nya laddplatserna tillgängliga i systemen, mao går det att boka laddplats vid 3 olika placeringar igen. Dom nya platserna är på baksidan av våra befintliga, dvs man delar "laddstolpe" men har 2 separata laddboxar med 2 uttag var.


2022-02-09 Källardörrar


Uppdatering Pulse-nycklar!

Har du problem att komma in i "din" källare, testa först att se till att din nyckel innehåller senaste informationen.
Detta gör du genom ett besök till 50 B, bredvid entredörren sitter en kod-dosa typ porttelefon som man använder:

  1. Den tänds upp när du närmar dig.
  2. Tryck "OK" för svenska.
  3. Lägg Pulse-nyckeln mellan upp- och nerpilen på displayen
  4. Grönt ljus med texten "Porten är upplåst" talar om att din nyckel har blivit uppdaterad. (dosan är eg. en porttelefon)


Instruktioner med bilder finns under "För medlemmar" / "Pulse kodning av nycklar".


2022-02-06 Infobladet


Årets första infoblad finns upplagt under informationsblad eller klicka här för att läsa informationsbladet.

Informationsbladet kommer att delas ut till brevlådor inom kort.2022-02-03 Assa Abloy Pulse


Som många kanske hann märka så fungerade inte vårt nya nyckelsystem PULSE till de källare våra medlemmar skulle ha tillträde till. Felet visade sig bero på en uppdatering av centrala enheter vilket förstörde viss programemring av de nycklar vi fått till Brf L21. Det berör inte alla nycklar, men tillräckligt många för att vi drar tillbaks införandet någon vecka innan vi provar igen. Assa kommer tillsamman med leverantör Certego att installera en kodningsenhet inom föreningen där medlemmar kan dra sin nyckel för att uppdatera densamma med korrekt information.

Vi återkommer i detta forum när vi vet mer!


2022-01-26 Avgiftshöjning från mars


På grund av missförstånd hos vår ekonomiska förvaltare kommer inte avgiftshöjning att ske förrän till mars!2022 v5-7 Låsbyte källare och cykelbodar/miljörum


Under 2022 v5 kommer Certego att byta låsen till ytterdörrarna vid våra källare. Detta innebär att

du måste använda den Pulsenyckel vi delade ut för någon vecka sedan. Detta kommer att följas

upp av låsbyten vid våra Miljörum och cykelbodar under v7.
Vad gäller de gamla nycklarna till dessa lås så avvaktar vi lite med återlämning av dessa till slutet på

februari. Fungerar allt som förväntat så kan du lägga dessa i ett kuvert, skriv på lägenhetsnummer,

samt lämna kuvertet antingen i de vita lådorna eller i föreningens postlåda vid 50 C.
Generell beskrivning över Pulse-systemet:
https://www.youtube.com/watch?v=pNd0TKr3v2o


Instruktion över själva nyckeln Pulse, se denna PDF. (Information utdelad i postfacken)