Aktuellt i Brf L 21


2022-08-10 Grävjobb Miljöhus 1

Under vecka 32 kommer Tekniska Verken att akut gräva upp ledningar vid infarten till Risskörde 3 och 4, vid Miljörum 1. Se denna bild.

Eftersom även infarten mot Ekholmsskolan, se nedan, kommer att ha grävarbeten innebär detta att boende som behöver komma fram med fordon till entré får åka omvägen runt hus 50 för att komma till "sin" entré! Detta arbete beräknas ta 1 vecka i anspråk, påverkar bara infarten till området - parkeringen ska ej påverkas.


2022-07-10 Infart Ekholmsskolan

Vecka 32 i augusti påbörjar Tekniska Verken, i samarbete med TEAB, arbeten med att lägga om ledningar norr och väster om gamla komprimatorstationstomten Ekholmen 2:13 och kommer att stänga av infarten till Ekholmsskolan under ca en månad. Se denna karta för mer information.


Trafik kommer att ledas om via den nya lokalgatan direkt väster om Ekholmsvägen 26 A-C med temporär öppning till Ekholmsskolan. Vi behöver därav be er att välja annan infart till er parkering ifall ni vanligtvis brukar nå er parkering via vägen in mot Ekholmsskolan.2022-07-01 Taggsystem Miljörum

Som du kanske märkt har de inbyggda taggarna i våra nya Pulse-nycklar börjat fungera vid våra Miljörum, innebär att du bara behöver hålla upp nyckeln mot den "svarta dosan" som sitter bredvid dörren för att låsa upp densamma.
Får du "grön" signal innebär det att taggsystemet har känt igen nyckeln och låst låst upp dörren. Vi kommer att införa detta steg för steg framöver, med början vid våra gemensamma utrymmen.


Kommande installatiner blir förmodligen vid "utsatta" cykelbodar, här tar vi kanske bort möjligheten att komma in med nyckel så inpassering ENDAST kan ske med en identifierbar tagg (det senare så Polisen kan identifiera de som ev inte kan låta bli andras cyklar).


2022-06-05 Infobladet

Årets andra infoblad finns upplagt under informationsblad eller klicka här för att läsa informationsbladet.


2022-05-14 Uppdaterade priser för spaljé och trapp

Åhlin och ekeroth har tagait fram prisförslg på spaljéer, trappa, montering. Uppgifter erhålles på efterfrågan, alternativt så hämta dessa från Simplekos portal.


2022-05-01 Vår- eller grovstädning

Under 2 veckor framöver kommer vi att ha 2 st cointainers i området där du som medlem kan slänga lite större skräp som ej får slängas i våra Miljörum. Dessa containers är avsedda för grov- eller vårstädning av förråd eller liknande, dvs EJ avsedda för miljöfarligt avfall typ färg, kemikalier, kyl-frys osv.
Placering: 1 container finns vid Cykelbod 3 vid gavel hus 36 C, 1 kommer att finnas vid gavel hus 78 C.


2022-04-01

Numera finns en sida som visar lite statistik gällande våra solceller, ligger som flik under "Hem"


2022-03-27 Uteplatser: Avtal och bygginstruktioner

Äntligen har vi nu både avtal och instruktioner runt våra nya uteplatser/trädgårdstäppor på plats, du finner dessa under fliken "För Medlemmar", under "Information angående Uteplatser, Balkonger, Renovering av lägenhet" .


2022-02-20 Laddplatser

Numera finns de nya laddplatserna tillgängliga i systemen, mao går det att boka laddplats vid 3 olika placeringar igen. Dom nya platserna är på baksidan av våra befintliga, dvs man delar "laddstolpe" men har 2 separata laddboxar med 2 uttag var.


2022-02-09 Källardörrar


Uppdatering Pulse-nycklar!

Har du problem att komma in i "din" källare, testa först att se till att din nyckel innehåller senaste informationen.
Detta gör du genom ett besök till 50 B, bredvid entredörren sitter en kod-dosa typ porttelefon som man använder:

  1. Den tänds upp när du närmar dig.
  2. Tryck "OK" för svenska.
  3. Lägg Pulse-nyckeln mellan upp- och nerpilen på displayen
  4. Grönt ljus med texten "Porten är upplåst" talar om att din nyckel har blivit uppdaterad. (dosan är eg. en porttelefon)


Instruktioner med bilder finns under "För medlemmar" / "Pulse kodning av nycklar".