Bredbandsanslutning, TV och IP-Telefoni

Bredband


Efter beslut på årsstämman 2022 har föreningen tecknat ett kollektivavtal med Bahnhof gällande bredbandsuppkoppling med 1.000 Mbps till varje lägenhetet i föreningen. Detta gäller då för inkoppling i det nätverksuttag som vanligtvis finns antingen i hallen, köket eller lilla sovrummet (placeringen varierar med lägenhetstypen).


Avtalet gäller från 2023-03-28 i 84 månader, information om vår tjänst hittar du här.


Med detta avtal följer även att varje lägenhet ska ha en WiFi6-router modell Zyxel EX3301, se denna broschyr.TV


På samma sätt som för bredband så har föreningen ett kollektivavtal gällande TV-utbud, detta avtal är med Tele2 (gamla Comhem).

I grundavtalet ingår möjlighet att teckna ett subventionerat individuellt gruppavtal "TV Flexibel".


  • I Tv Flexibel ingår ett basutbud med våra populäraste kanaler samt 8 valfria kanaler.
    Du väljer kanaler på Mitt Tele2 och du kan byta kanaler en gång per månad.
     
  • För mer information om ingående kanaler hänvisas till Tele2s hemsida
  • Mer information Tele2's TV-utbud hittar du på deras hemsida.


Önskar du utnyttja IP-TV får du vända dig till Bahnhof, ring deras kundtjänst.
OBS denna tjänst kräver att man använder Bahnhofs router Zyxel EX3301!
IP-Telefoni


På samma sätt som IP-TV kräver att man använder Bahnhos router gäller även detta då man vill använda IP-telefoni. Mer information finns i denna broschyr.